W latach 2007-2012 był Wiceprezesem, a obecnie członkiem Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, której celem jest integracja podmiotów gospodarczych oraz organizowanie współpracy z samorządami lokalnymi.