Krzysztof Stachowicz pełni również funkcje członka Rad Nadzorczych w społkach: MZUM sp. z o.o. (obecnie MZUM.PL), Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Będzinie.