Ponadto przez wiele lat był związany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – największej instytucji wspierającej samorząd, biznes i lokalne instytucje związane z rozwojem i ochroną środowiska.