Za osiągnięcia w firmie oraz działania na rzecz otoczenia społecznego Kapituła Konkursu wraz z Funduszem Górnośląskim S.A. przyznała Krzysztofowi tytuł „Menadżera Zagłębia 2005″.