Obecnie kontynuje swoją aktywność w branży stalowej i kolejowej pełniąc funkcję Prezesa Zarządu w firmie Stalserwis Batory Sp. z o. o. w Chorzowie wchodzącej w skład grupy Olmet. Od 2011 roku wchodzi w skład Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego w Polsce.