Krzysztof Stachowicz: w biznesie

Prezes Zarządu 2011-obecnie

Obecnie kontynuje swoją aktywność w branży stalowej i kolejowej pełniąc funkcję Prezesa Zarządu w firmie Stalserwis Batory Sp. z o. o. w Chorzowie wchodzącej w skład grupy Olmet. Od 2011 roku wchodzi w skład Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Prezes Zarządu 2011-2013

W okresie luty 2011 – 2012 związany z Walcownią Rur Andrzej sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej WRA sp. z o.o., Prezes Rady Nadzorczej WRA sp. z o.o.. Od roki 2011 do roku 2013 Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Huta Bankowa sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej 2007-2012

W latach 2007-2012 pełnił funkcje nadzorcze w spółkach Koksownia Przyjaźń sp. z o.o. jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz w spółce Labor Koks również jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Wiceprezes 2007-2012

W latach 2007-2012 był Wiceprezesem, a obecnie członkiem Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, której celem jest integracja podmiotów gospodarczych oraz organizowanie współpracy z samorządami lokalnymi.

Członek Rad Nadzorczych

Krzysztof Stachowicz pełni również funkcje członka Rad Nadzorczych w społkach: MZUM sp. z o.o. (obecnie MZUM.PL), Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Będzinie, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie., WRA sp. z o.o., oraz wielu innych spółek podlegających Ministrowi Gospodarki, Ministrowi Skarbu Państwa a także spółek obecnie notowanych na giełdzie.

Interpromex Sp. z o.o. 2002-2011

W latach 2002-2011 pracował w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowo-Usługowym INTERPROMEX Sp. z o.o. gdzie pełnił najpierw funkcję kierownika handlowego, członka zarządu, a następnie wiceprezesem zarządu i dyrektorem techniczno-handlowym. Zajmował się kompleksowym zarządzaniem przedsiębiorstwem, które w Zagłębiu było liderem w branży ochrony środowiska, drogownictwa i zarządzania nieruchomościami.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2008

W roku 2008 Regionalna Izba Gospodarcza przyznała nam Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Polskie przedsiębiorstwo”. Ponadto firma zajęła czołowe miejsce w rankingu Gazela Biznesu organizowanego przez ogólnopolski dziennik Puls Biznesu.

2007 – 2010

Ponadto przez wiele lat był związany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – największej instytucji wspierającej samorząd, biznes i lokalne instytucje związane z rozwojem i ochroną środowiska.

Krzysztof Stachowicz: edukacja

Akademia Górniczo Hutnicza 2009

W 2009 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Energetyki i Paliw).

Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów 2013

W 2013 roku ukończył dwuletnie studia MBA organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz IAE Aix-EN-Provence Graduate School Of Management.

IAE Aix-EN-Provence Graduate School Of Management 2013

W 2013 ukończył dwuletnie studia organizowane przez IAE Aix-EN-Provence Graduate School Of Management.

Uniwersytet Warszawski 2004

W 2004 roku ukończył studia menadżerskie na kierunku Rachunkowość, Finanse i Podatki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

W 2005 roku ukończył menadżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Uniwersytet Śląski 2002

Ukończył Magisterium na Wydziale Nauk Społecznych – Politologia.

Krzysztof Stachowicz: autor

Patrimonium et oeconomia
Patrimonium et oeconomiaO książce

Pierwsza tak obszerna pozycja zawierająca ekspozycje wraz z opisami , która prezentuje akcje i papiery wartościowe dawnych przedsiębiorstw, działających w XIX i XX wieku w Polsce i na Świecie.

Ciekawostkami są akcje firm działających na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Mając na uwadze bogate dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego, chcemy przybliżyć czytelnikom dawne druki akcji, ponieważ są one świadectwem historii rozwoju gospodarczego, ale także przykładem sztuki drukarskiej i wrażliwości artystycznej ówczesnych ludzi. Serce bije jeszcze mocniej kiedy pod akcjami widnieje podpis znanych pionierów przemysłu i przedsiębiorczości, jak np. Eugeniusza Kwiatkowskiego czy Dawida Rockefellera.

„Patrimonium et oeconomia” – dziedzictwo i ekonomia. Skąd idea takiej nazwy ? Sądzę, że nastąpił w końcu istotny moment w naszej burzliwej historii. Od 25 lat mamy w naszej Ojczyźnie czas na budowę dobrobytu, potęgi gospodarczej i systematyczną pozytywistyczną pracę. Dawne akcje i obligacje przypominają o mniej efektownym niż powstania i zrywy niepodległościowe, ale bardzo istotnym sposobie kultywowania patriotyzmu i tworzenia pomyślności Polski.

Zachęcam do ratowania polskich pamiątek. Miejscem dla takich i innych kolekcji powinny być nowoczesne polskie muzea lub przestrzeń prywatna.

Opinie o książce

W dniu 11 września w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej została otwarta wystawa pt. „Patrimonium et oeconomia” – pierwsza tak obszerna w naszej instytucji ekspozycja, która prezentuje akcje i papiery wartościowe dawnych przedsiębiorstw, działających w XIX i XX wieku na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.
Dąbrowa Górnicza, Zobacz na stronie

Krzysztof Stachowicz: społeczeństwo

Mając na uwadze sympatię i zaufanie społeczne postanowił spróbować swoich sił w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. Przez dwie kadencje dzięki poparciu społecznemu miał możliwość reprezentowania Miasta Dąbrowa Górnicza i innych miast Zagłębia w strukturach samorządowych pełniąc funkcję Radnego Województwa Śląskiego, gdzie przewodniczył Komisji Budżetu Skarbu i Finansów Województwa Śląskiego (zajmuje się m.in. dysponowaniem i zarządzaniem drugim co do wielkości budżetem wojewódzkim w kraju – 3 mld zł), a także Wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 1999-2003 był członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacji Dziecięcej w Jastrzębiu Zdroju. Pracował także w Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (Szpital Górniczy) oraz Radzie Społecznej Pogotowia Rejonowego w Sosnowcu.

Dzięki zaangażowaniu w pomoc osobom niepełnosprawnym oraz młodzieży szkolnej w 2005 roku Kapituła V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej przyznała mu tytuł „Przyjaciela Szkoły”. Podobne podziękowania otrzymał od Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ważnym doświadczeniem w jego społecznym życiu zawodowym był start w wyborach na Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w 2010 roku. Dzięki poparciu społecznemu przeszedł do  drugiej turzy wyborów. Wówczas został również Radnym Miasta Dąbrowa Górnicza.

Za swoją działalność został uhonorowany także Złotą Odznaką Diabetyków oraz Orderem Zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków za pomoc ludziom chorym na cukrzycę oraz Brązowym Orderem Zasłużonych dla Pożarnictwa.

W 2009 roku otrzymał od Komitetu Rozwoju Zagłębia wyróżnienie „Europejski Standard” za profesjonalizm działania i aktywność w strukturach Unii Europejskiej oraz promocję Zagłębia Dąbrowskiego. W 2010 roku za działalność społeczną i zawodową, która w wyjątkowy sposób przyczyniła się do zmiany wizerunku i rozwoju Dąbrowy Górniczej oraz całego Zagłębia Dąbrowskiego otrzymałem nagrodę “Dąbrowianin Roku 2009″.

Od 2011 roku Krzysztof Stachowicz jest członkiem Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego wchodzącego w skład Pracodawcy RP.

Rada Miasta Dąbrowy Górniczej

Sejmik Województwa Śląskiego